Suoramainonta on tietylle ryhmälle rajattua mainontaa, joka voi olla kohdistettu esimerkiksi yrityksen olemassa olevaan asiakaskuntaan, johonkin tiettyyn ammattikuntaan, ikäryhmään tai vaikkapa tietyllä alueella asuvaan asiakaskuntaan.

Suoramainonta voidaan toteuttaa joko käsin kosketeltavalla mainoksella tai jonkin median kautta, kuten vaikkapa puhelimitse tai sähköpostitse.

Keinot suoramainontaan ovat lisääntyneet todella paljon erityisesti sosiaalisen median myötä, jolloin mainontaa on voitu alkaa kohdistaa asiakkaiden tiettyjen mieltymysten mukaan, joka onkin paljon tehokkaampaa kuin vaikkapa mainonnan kohdistaminen iän, sukupuolen tai asuinpaikan mukaan.

Yksi vanhimpia ja käytetyimpiä suoramainonnan keinoja on kotiin suoraan postitettavat mainokset ja lehtiset jotka voivat olla joko osoitteellisia tai osoitteettomia. Osoitteettomat jakelut toimivat esimerkiksi tilanteessa kun mainostetaan jotakin alueellista palvelua tai tuotetta, jolloin mainoksen kohderyhmänä ovat tietyn alueen asukkaat. Osoitteellinen jakelu on taas järkevää kohdistaa esimerkiksi yrityksen jo olemassa olevaan asiakaskuntaan jotka ovat jo aiemmin käyttäneet tai ostaneet yrityksen palvelua tai tuotetta. Voidaan sanoa että suoramainontana kotiin lähetetty lehtinen on toisaalta toimivampi ja mieleenpainuvampi kuin vaikkapa mainos lehdessä, mutta se myös tavoittaa vähemmän ihmisiä.

Toinen paljon käytetty tapa suoramainonnassa on mainos joka pyytää asiakasta vastaamaan tai reagoimaan jollakin tavalla mainokseen. Näitä mainoksia voidaan laittaa niin postitse, sähköpostilla kuin vaikkapa puhelimitse. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta mainonnasta toimivat ravintoloiden käyttämät alennuskuponki-mainokset. Kun tällainen mainos jossa on alennuskuponki postitetaan joko kotiin, sähköpostiin tai vaikka tekstiviestitse, reagoi asiakas siihen käyttämällä tuon kupongin ravintolassa.

Suoramainonta voi sopia yrityksen käyttöön täysin, tai sitten ei lainkaan, riippuen täysin yrityksen tuotteesta sekä toivotusta lopputuloksesta mainonnan suhteen. Esimerkiksi hyvin rajatulle asiakasryhmälle jotakin myyvä yritys hyötyy enemmän suoramainonnasta suoraan asiakkaalle kuin vaikka laittamalla mainoksen lehteen josta se saattaa tavoittaa halutun asiakasryhmän tai olla tavoittamatta. Jos asiakasryhmä taas on todella laaja, on kustannustehokkaampaa mainostaa yleisesti esimerkiksi lehdessä tai jossakin muussa mediassa.

Suomessa on monia suoramainontaan erikoistuneita yrityksiä jotka hoitavat suoramainonnan alusta loppuun yrityksen puolesta, eli selvittävät kohderyhmän, luovat parhaan tavan mainostaa ja hoitavat myös mainoksen jakelun oikealle asiakasryhmälle.