Tapahtuma, messu ja sponsorointimainonta ovat mainonnan keinoja, joilla kohdistetaan mainontaa tietylle asiakasryhmälle. Tällaisella mainolla tarkoitetaan yleensä sitä, että yritys sijoittaa joko rahallisesti, tuotelahjalla tai palvelulla johonkin tapahtumaan tai kohteeseen ja saa näin itse näkyvyyttä. Keskitymme tässä artikkelissa erityisesti sponsorointiin mainonnan keinona.

Sponsorointi tarkoittaa sitä, että yritys tukee jotakin toimintaa rahallisesti tai vaikkapa tuotelahjoilla ja saa siitä vastineeksi näkyvyyttä. Tätä nimitetään myös yritysyhteistyöksi, sillä kysymys ei ole suoraan yritykseltä asiakkaalle tapahtuvasta mainonnasta, vaan välillisesti tapahtuvasta mainonnasta. Tästä on hyvänä esimerkkinä vaikka urheilujoukkuetta sponsoroivat yritykset, jotka saavat esimerkiksi logonsa joukkueen pelipaitoihin. Näin yritys saa näkyvyyttä kyseisen joukkueen kannattajien ja katsojien parissa.

Toisena esimerkkinä voidaan käyttää jonkin tapahtuman sponsorointia, jolloin tuon tapahtuman kävijät ovat yrityksen mainonnan kohderyhmää.

Sponsoroinnin kautta tapahtuvan mainonnan ei tarvitse välttämättä kohdistua yrityksen olemassa olevaan tai haluttuun asiakaskuntaan, mutta yritysten, joilla on suppea tai pieni kohderyhmä tulisi harkita sponsoroitavia kohteita tietysti tuon kohderyhmän mukaan. Toisaalta taas suuremmalle kohderyhmälle markkinoivat yritykset voivat hyötyä monestakin erilaisesta sponsoroinnista huolimatta siitä, liittyykö kohde vältämättä millään tavalla yrityksen toimintaan.

Yritykselle on monia etuja sponsoroinnista mainonnan keinona, sillä siihen suhtaudutaan yleisesti positiivisemmin kuin vaikkapa suoramainontaan. Ihmiset ottavat paremmin vastaan mainontaa, kun se on yhdistetty asiaan, jolla on heille merkitystä, kuten esimerkiksi aiemmin mainittu urheilujoukkueen sponsorointi.

Nykyaikana sponsorointi on kasvattanut suosiotaan ja laajentunut sosiaalisen median myötä, kun sponsoroitavien kohteiden käsitys on kasvanut tapahtumista, urheilijoista ja muista kohteista myös sosiaalisessa mediassa vaikuttaviin henkilöihin. Esimerkiksi sellaiset alustat kuin Youtube tai Instagram ovat täynnä vaikuttajia, joilla on satoja tuhansia tai jopa miljoonia seuraajia ja näiden vaikuttajien sponsorointi on todella kannattavaa yritysten kannalta, sillä näiden vaikuttajien seuraajat ovat erittäin investoituneet heidän elämäänsä. Samalla yrityksen saama vastike on saanut uusia piirteitä, eikä mainonta ole enää vain lähes ainoastaan painettua mainosta, vaan mukaan ovat astuneet myös videoilla ja muilla keinoilla tapahtuva sisältö.

Sponsorointi mainonnan keinona on siis useimmille yritykselle todella kannattavaa toimintaa, jolla saadaan toivottua näkyvyyttä.