Kantar TNS luopuu ehkä mobiilimainonnan määrästä kertovista luvuista, sillä ne saattavat olla epäluotettavia. Nyt Kantar TNS pohtiikin vaihtoehtoja miten mitata mobiilimainonnan lukuja luotettavasti kun mietitään mediamainonnan kehitystä ja sitä kartoittavaa seurantaa.

Tulokset ovat epäluotettavia sillä mediatalot eivät välttämättä kerro luvuissaan mobiilimainontaa ja displaymainontaa. Kantar TNS:n mukaan pelkän mobiilin tekemät kampanjat näkyvät raporteissa, mutta luku on epätarkka ja tästä on maininta tiedotteissa.

Luku on epätarkka ja siitä pitää mahdollisesti luopua ensi vuoden puolella, niin että mobiilimainonnan lukuja ei enää ilmoiteta tiedotteisiin, koska ne eivät ole luotettavia. Yksi vaihtoehto tietenkin olisi se, että mediatalot toimittaisivat säännöllisesti arvion siitä mikä mobiilimainonnan osuus on. Tämä vaatii tietenkin neuvottelua mediatalojen kanssa ja ovatko he valmiita tämän tyyppiseen yhteistyöhön.

Suurin syy epäluotettaviin lukuihin on mediatalojen monikanavaiset kampanjat jolloin ne siis näkyvät desktopissa ja mobiilissa eivätkä he pysty erottelemaan näitä, niin että mobiilimainonta olisi omana kokonaisuutena.

Sanoma on yksi näistä mediataloista eivätkä he halua kommentoida tapaa jolla he toimittavat mainoslukuja, koska kyseessä on luottamuksellinen asia Kantar:in ja mediatalon välillä. Sanoma toimittaakin kokonaismarkkinalukemat ja näin ollen kotimainen media tulee mitattua oikein.

Jokainen yhtiö myy ja hallinnoi mediamainontaa ja siihen liittyviä lukuja eri tavalla. Tämä siis luo haasteita sen mittaamiselle ja seuraamiselle. Tähän liittyy isompia haasteita millä ei ole mitään tekemistä kotimaisten toimijoiden kanssa. Nämä haasteet liittyvät vahvasti median mainonnan johtajiin Googleen ja Facebookiin.

Alma Mediaratkaisujen mukaan lukujen raportointi pitäisi tehdä mahdollisimman yksilöidysti. Heidän mielestään on mielenkiintoista tietää kokonaiskuva kanavien muutoksista kun kerran data on kyllä saatavilla.

Kantar TNS tutkimus tuo esille sen, että Suomessa mainonnan määrä on laskenut toisella kvartaalilla 2,5 prosenttia kun vertaa viime vuoteen. Mediamainontaan investointi olivat samalla ajanjaksolla 236 miljoonaa euroa.

IAB Finland keräilee tietoa kvartaaleittain hakumainonnasta sekä Facebook- ja Youtube-mainonnasta. Kun IAB täydensi Kantar:in kuukausittaista seurantaa oli mainonnan määrä 295 miljoonaa euroa toisella kvartaalilla, eli 3 prosentin kasvu edellisvuoden saman ajanjakson lukuihin. Hakumainonta puolestaan kasvoi jopa 24 prosenttia ja voittajana selvisi mainonta sosiaalisissa medioissa 52:lla prosentilla.