Verkkomainonta on tänä päivänä kustannustehokkain mainontamuoto. Ihmiset streamaavat pääsääntöisesti ohjelmat ja elokuvat, joita he katsovat. Tämän lisäksi uutis- ja aikakausilehdetkin ovat vahvasti siirtyneet digiaikaan, joten perinteinen printtimainonta ei tavoita nykypäivänä läheskään kaikkia. Tämän takia digimainonta on erittäin tärkeää ja tehokas tapa saada näkyvyyttä yritykselle, sen tuotteille ja brändille. Verkkomainonnassa oleellisin asia on saada potentiaalinen asiakas kiinnostumaan viestistä sekä siitä, että mainonta on kohdistettu oikealla kohderyhmälle, jotta asiakkaan mielenkiinto herää.

Verkkomainonta on hyvä keino kasvattaa myyntiä, mutta se toimii hyvin tunnettavuuden kasvattajana.

Mainontaa voi toteuttaa monella eri tavalla, joista tarkemmin seuraavien otsikoiden alta.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla tehdään sivustoille toimenpiteitä, jotka auttavat yrityksen kotisivujen sijoittumista. Tavoitteena on tietenkin saada yrityksen kotisivut hakutulosten kärkeen.

Bannerimainonta

Bannerimainonta on verkkomainontaa WWW-sivuilla. Bannerimainonta voi joko kertoa suoran viestin, tai banneria klikkaamalla selain avaa yrityksen sivuston suoraan.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on vaikuttava mainonnan työkalu. Sosiaalisen median tärkeimmät sovellukset tänä päivänä ovat varmasti Facebook ja Instagram. Näiden lisäksi mainostamista voi tehdä muun muassa LinkedInissä ja Twitterissä.

Google AdWords -kampanjat

Yritystä voi mainostaa Googlessa. Yrityksen saa näkyville Googlessa ja sen mainosverkostossa pienellä budjetilla. Tällöin yritys maksaa vain mainoksien napsautuksista.

Sähköpostimarkkinointi

Suora- ja mainoskirjeet sähköpostien kautta on tehokas tapa tavoittaa monia potentiaalisia asiakkaita kerralla. Riskinä kuitenkin on se, että sähköpostit menevät joko roskapostiin tai potentiaalinen asiakas poistaa sähköpostin lukematta sitä. Uusi tietosuojalaki, joka astui voimaan 25.5.2018, on varmasti myös hankaloittanut verkkomainontaa, sillä yritykset ovat joutuneet pyytämään kaikilta postituslistalta olevilta uuden hyväksynnän sähköpostimarkkinointiin.

Rakuten Marketing teki tutkimuksen, joka kartoitti ihmisten mielipidettä verkkomainonnasta. 83 % kyselyyn vastanneista piti verkkomainintaa häiritsevänä, varsinkin ponnahdusikkunoita pidettiin häiritsevinä. Selvityksen keskeinen sanoma kuitenkin oli, että oikein tehtynä verkkomainonta on mahdollinen keino tehdä ostokokemuksesta parempi. Jos verkkomainonta tehdään personoidusti, niin ihmiset ovat vastaanottavaisempia tällaiselle mainonnalle. Personoitu mainonta onkin verkkomainonnan kannalta keskeinen. Selvityksessä 70 % vastanneista sanoi, että mainonnan täytyy olla yhdenmukaista potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen kohteiden kanssa. Ja jos näin on, niin se on arvokas osa yksilön online-kokemusta.