Perinteiset radio-, televisio- ja sanomalehtimainonta ovat menettäneett asemiaan kun mainonta on tullut osaksi sosiaalista mediaa. Ennen yrityksen piti ostaa mainosaikaa joko radiosta tai televisiosta, jos se halusi näkyvyyttä. Tai iso lehtimainos saattoi olla kallis sen todelliseen näkyvyyteen nähden. Monet yritykset mainostavatkin nykyisin paljon eri sosiaalisen median kanavissa. Useimmilla yrityksillä on omat sivunsa Twitterissä, Facebookissa tai Instagramissa. Näitä sivuja seuraavat lähtökohtaisesti ihmiset, jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneet yrityksen tuotteista tai palveluista, joten mainontaa on helppo kohdentaa heille. Lisäksi ihmiset saattavat myös jakaa yrityksen mainoksia omiin sosiaalisen median kanaviinsa, mikäli he pitävät yrityksen tuotteista tai palveluista. Tällöin yritys saa helposti lisänäkyvyyttä.

Esimerkiksi Facebookiin on helppo perustaa oma sivusto yritykselle, johon voi alkaa lisäämään kuvia tai postauksia. Ihmiset haluavat lukea ja katsoa sisältöä, ja yrityksestä kiinnostuneet ihmiset voivatkin alkaa seuraamaan yritystä verkossa. Tällöin he saavat omaan syötteeseensä aina yrityksen mainospostaukset. Tällaisen sivuston perustaminen ei vaadi paljoa, ja siksi niin moni yritys sen tekeekin. Ihmiset viettävät nykyään paljon aikaa verkossa ja yrityksillä ei ole varaa jäädä sieltä pois, jotta ihmiset löytäisivät heidät.

Monet yritykset järjestävät myös erilaisia kilpailuja verkossa. Näissä käyttäjän pitää yleensä tykätä jostain yrityksen kuvasta, tai jakaa eteenpäin jokin yrityksen viesti. Näin yritys saa ikään kuin ilmaista näkyvyyttä, kun ihmiset levittävät mainosta eteenpäin pienten palkintojen toivossa. Tämä on melko tehokas tapa mainostaa ja markkinoida. On paljon ihmisiä, jotka tarttuvat näihin ja jakavat mainoksia, vaikkeivät he välttämättä olisikaan itse kiinnostuneita yrityksen tuotteista tai palveluista.

Useimmiten yrityksen saama hyöty palkinnon arvoon nähden on moninkertainen, ja siksi näitä kilpailuja kannattaakin järjestää. Monet toteuttavat myös erilaisia kampanjoita verkossa, esimerkiksi vuosittain toistuva suurempi kilpailu.

Yritykset voivat myös ostaa oikeita mainoksia sosiaalisen median palveluihin. Tällöin esimerkiksi käyttäjän katsellessa videota Youtubessa, hän saa ensin katsottavakseen jonkin mainoksen. Samoin esimerkiksi Facebookissa voi omassa syötteessä näkyä välillä mainoksia, vaikkei ole kyseisistä sivuista tykännyt tai alkanut seuraamaan. Monissa palveluissa on myös mahdollisuus poistaa mainokset pientä maksua vastaan.