Ilmaisjakelulehdistä ei voi enää kieltäytyä. Mainosposteja kieltävä lappunen ovessa ei ole enää validi, sillä jakeluyhtiöt ovat lopettaneet yhteistyön osoitteettomassa mainosjakelussa sekä lehtijakelussa. Kuluttajansuoja estää kyllä yhä edelleen jakamasta mainoksia asuntoihin joissa on “ei mainoksia”- lappu, mutta ilmaisjakelulehtiä, jotka sisältävä toimituksellista sisältöä saa jakaa, koska niistä ei voi lain mukaan kieltäytyä. Ilmaisjakelulehdistä joita ei voi luokitella mainoksiksi ei voi siis kieltäytyä. Aikaisemmin kotitalouksista on voinut tulla kipakkaa palautetta jos ilmaisjakelulehtiä on jaettu kiellosta huolimatta. Lehtiä ollaan myös saatettu heittää rappukäytävään tai asukkaat ovat voineet käyttää värikästä kielenkäyttöä.

Asukasliitto on ollut tuohtunut asiasta ja on sitä mieltä, että asukkailla pitäisi olla oikeus tehdä päätös haluaako ilmaisjakelua vaiko ei ja tätä päätöstä tulisi liiton mukaan luonnollisesti kunnioittaa.

Kuluttajasuojalakiin perustuva kielto jakaa mainoksia on ulottunut myös osoitteettomasti jaettaviin lehtiin. Tämän vuoksi kotitaloudet eivät ole pystyneet vastaanottamaan vain ilmaisjakelulehtiä, vaan niiden on pitänyt vastaanottaa myös mainokset. Eli pelkistä mainoksista tai pelkästä ilmaisjakelulehdestä ei ole voinut kieltäytyä.

Nykyään “ei ilmaisjakelua” – lapun viesti jää jakelijan kontolle ja hän voi päättää jaetaanko ilmaislehti vai ei. Jakelijalla ei kuitenkaan ole mitään velvoitetta ottaa tällaista pyyntöä huomioon.

Posti ja Suomen Suoramainonta ovat vanhalla systeemillä rajoittaneet tällä tavalla heidän välistä kilpailuaan lehtijakelussa joka on osoitteeton. Se on myös ehkä vääristänyt konkurrenssia painetua median mainosmyynnissä sekä journalistisen lehtien välillä. Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan tämä menetelmä on voinut vaikuttaa kielteisesti kilpailuun.

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto kertoi luopuvansa jakelun pelisäännöistä. Tämän lisäksi sekä Suomen Suoramainonta, että Posti ilmoittivat myös luopuvansa vanhoista pelisäännöistä ja tekevänsä ratkaisut itsenäisesti tulevaisuudessa. Posti on tehnyt päätöksen ettei se aio jakaa jatkossakaan ilmaisjakelulehtiä kotitalouksiin jonka postiluukussa on kielto -lappu. Suomen Suoramainonta taas ei ole tehnyt päätöstä asian suhteen.

Kotitaloudet voivat siis yhä kieltäytyä mainoksista vedoten kuluttajansuojaan, mutta Posti ja Suomen Suoramainonta voivat jaella lehdet talouksiin jotka eivät halua ilmaisjakelua. Posti tosissaan on tehnyt kuitenkin päätöksen olla jakamatta ilmaispostia niihin talouksiin, jotka sitä eivät halua.