Vaikka Facebookin osake on laskenut viimeisen kesän aikana melkoisesti, on mainonta Facebookissa kasvanut. Viimeisen 18 kuukauden aikana mainostajien määrä Facebookissa on yli kaksinkertaistunut.

Facebook-mainosten etuna on se, että kohdeyleisö – ei kenen päivitysten virrassa mainos näkyy – on määriteltävissä melko tarkasti. Kohdeyleisöä voi määritellä iän ja sukupuolen mukaan, kohdistaa mainonta johonkin tiettyyn maahan tai vaikkapa vielä tarkemmin jonkin maan kaupunkiin. Lisäksi määrittely voi koskea alaa, jolla kohdeyleisön edustaja työskentelee ja kohdeyleisölle voi myös antaa avainsanoja, joiden avulla mainokset löytävät tarkoitettujen henkilöiden päivitysten virtaan.

Facebook-mainonnan etuihin kuuluu myös se, että mainosbudjetti on helppo rajata tiettyyn päivittäiseen summaan, jolloin mainostajan ei joudu pulaan mainoskustannuksien takia. Facebook mainonta on myös jonkin verran edullisempaa verrattuna esimerkiksi Google Ads (aiemmin Google AdWords) mainostusalustan hintoihin. Toki pieni budjetti Facebook mainonnassa kohtaa pienemmän kohdeyleisön ja näin myös konversioihin johtavien klikkauksien määrä on pienempi.

Konversiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista optimitilannetta, jossa käyttäjä tekee jonkin toivotun toimenpiteen mainoksen nähdessään. Konversio on esimerkiksi ostopäätöksen tekeminen, sähköpostin rekisteröiminen palveluusi ja niin edelleen. Facebookin konversioaste 2018 vaihtelee alle 1:stä prosentista noin 10:een prosenttiin.

Edellä kuvatun kohdeyleisön määrittely antaa paljon vaihtoehtoja kohdentaa mainontaa sekä valtaa määrittää helposti mainosbudjetti. Vaihtoehtojen määrä saattaa kuitenkin olla tottumattomalle ensikertalaiselle melkoinen järkytys ja Facebookin mainostussovellukseen tutustumiseen menee helposti paljon aikaa. Osittain tähän liittyen Facebook tarjoaa yksinkertaistettua prosessia mainosten määrittelyyn joka saattaakin olla hyvä vaihtoehto aloittelijalle.

Facebook-mainontaan lähtiessä ei kohderyhmään välttämättä osu ensimmäisellä yrittämällä. Tällöin onkin hyvä määrittää mainostukset rinnakkaisille kohderyhmille ja katsoa missä määrin ne johtavat konversioihin. Mikäli näyttää siltä, että jokin rinnakkaisten kohderyhmien mainostuksista toimii paremmin kuin muut, voi mainostaja panostaa enemmän mainosbudjetistaan juuri kyseiseen kohderyhmään.

Facebook-mainosten tulee olla myös kohdeyleisöä puhuttelevia. Verrattuna esimerkiksi Google Ads mainokseen, jossa käyttäjä nimenomaan on hakenut jotakin tuotetta Google haun avulla, on hän huomattavasti lähempänä konversiota kuin Facebook-käyttäjän päivitysten virtaan odottamatta ilmestyykin mainos. Mitä Facebookin käyttäjä olisi esimerkiksi mieltä, mikäli hänen päivitysten virtaansa tulisi kasinoarvostelu sekä nettikasinoarvostelu yhdessä Unique Casino Facebook -mainoksen kanssa? Ehkä oikein aseteltuna ostopäätös saattaisi syntyä.