Digitaalinen mainonta on kovassa muutoksessa jatkuvasti. Jo vuonna 2017 sen saralla tapahtui yksittäisesti paljon enemmän kuin useampana vuonna kymmenen vuotta sitten. Muutoksessa on tärkeä pysyä mukana, mikäli pyrkii pysymään mukana alati kehittyvällä ja kovasti kilpaillulla alalla. Tässä artikkelissa tarkastelemme, mitkä ovat toistaiseksi olleet merkittävimpiä trendejä digitaalisen mainonnassa tänä vuonna.

Mobiili kasvaa

Mobiililaitteiden digimarkkinointi on ollut jatkuvassa kasvussa vuosien ajan. Tulevaisuudessa tämä trendi tulee kasvamaan entisestään. Se on tärkeä etenkin nuorempien käyttäjien, 18-34-vuotiaiden keskuudessa, jossa mobiililaitteiden käyttö kasvaa nopeiten ja on eniten käytössä oleva digitaalinen laite. Onkin tärkeää että nykyiset verkossa olevat mainoskampanjat ovat mobiililaitteiden kanssa saumattomasti yhteensopivia. Vuodelle 2018 on ennustettu, että kaksi kolmasosaa ihmisistä käyttää mobiililaitetta päivittäin. Mobiili kasvaa valtavasti myös kehitysmaissa kuten Intiassa.

Videomainonnan merkitys korostuu

Toinen megatrendi on videomainosten kasvu. Videot ovat yleisesti helppo ja tehokkaampi tapa kasvattaa yleisöä, sillä suurempi osa ihmisistä katsoo niitä pidempään vieraillessaan nettisivulla kuin esimerkiksi banneria. Videomainokset myös johtavat todennäköisemmin ostoksen loppuun asti läpiviemiseen. Verkkokauppajätit, kuten Amazon, on raportoinut videon nostavan ostoprosenttia jopa kolmanneksella tavalliseen mainokseen verrattuna. On myös raportoitu, että hakukoneet priorisoivat sivustoja joissa on multimedia sisältöä, etenkin videoita, joten videomainos edesauttaa tuomaan lisäliikennettä sivustolle epäsuorasti.

Videot ovat myös tehokkaita viestinnän välineitä, sillä lyhyeenkin videoon pystyy kehittämään paljon sisältöä, jonka eritteleminen tekstissä veisi moninkertaisesti aikaa. Tämä on tärkeää, sillä keskimääräinen nettisivulla vietetty aika on edelleen hyvin lyhyt.

Data tuo kaiken yhteen – mainosten personalisaatio

Mobiililaitteet ja videot ovat konkreettisia esimerkkejä mainonnan kehittyvistä trendeistä vuonna 2018. Sen sijaan vieläkin suurempi tärkeä kasvava kokonaisuus on data-analysointi joka tuo edellä mainitut keinot tehokkaasti yhteen lukuisten muidenkin markkinointikeinojen kanssa. Datan kerääminen ja analysoiminen on tärkeää, sillä sen avulla markkinoija pystyy kohdentamaan tarjontaansa tarkemmin ja siten kasvattamaan mainostensa tehokkuutta. Datan hyödyntäminen pystyy tuomaan markkinoijan lähemmäksi potentiaalista asiakasta esimerkiksi kohdentamalla mainokset oikealla sukupuolelle, ikäryhmälle ja maantieteelliselle sijainnille. Mainosten oikea personalisaatio onkin siksi ensiarvoisen tärkeää. Sen avulla kalliita markkinointiresursseja ei käytetä väärään kohdeyleisöön!