Lisätty todellisuus eli englanniksi Augmented Reality (AR) on pitkään ollut esillä Hollywoodin tulevaisuutta kuvaavissa menestyselokuvissa, mutta tänä päivänä myös suomalaisyrityksen innovaatioissa.

Lisättyä todellisuutta käyttävissä elokuvan henkilöt ovat liikkuneet fyysisessä todellisuudessa, mutta he ovat voineet lisäksi havaita ympärillään erilaisia käyttöliittymiä, joita on voinut käyttää käsielkein tai vaikkapa silmiä liikuttaen. Joissakin elokuvissa päähenkilö on saattanut havaita mainoksia, jotka reagoivat elokuvan henkilöihin palauttaen juuri kyseiselle henkilölle räätälöityä mainosvirtaa mitä mielikuvituksellisimpien audiovisuaalisten tehosteiden avulla.

Kuuluisimpia lisättyä todellisuutta esitteleviä elokuvia viime vuosikymmeniltä ovat muun muassa The Iron Man, Avengers, Terminator ja Robocop. Elokuvien päähenkilöt näkevät visiirin välityksellä aseen tähtäimiä ja muuta dataa, jonka avulla vastustajan voi päihittää. Lisäksi päähenkilö saa lisättyä palautetta myös äänten avulla. Lisätyksi todellisuudeksi tämän tekee se, että visiiristä näkee läpi fyysiseen todellisuuteen samalla kun visiirin tarjoama informaatio yhdistyy fyysiseen todellisuuteen luoden tehostetun tai oikeammin lisätyn todellisuuden.

The Minority Report ja Avatar -elokuvat puolestaan tarjoavat päähenkilöille upean näköisiä kolmiulotteisia käyttöliittymiä, jotka yhdistyvät fyysiseen todellisuuteen ilman visiirejä tai laseja. Eräässä the Minority Report elokuvan kohtauksessa päähenkilölle, hänen liikkuessaan ostoskeskuksessa, tarjotaan räätälöityä mainontaa. Mainokset ovat kolmiulotteisia fyysiseen todellisuuteen lisättyjä hologrammimaisia videoita äänimaailmoineen. Mainokset kohdennetaan päähenkilön silmän iiriksen avulla. Samalla mahdollistetaan myös päähenkilön valvonta virallisten tahojen osalta.

Niin Apple kuin Googlekin on julkaissut omia teknologioitaan, joiden avulla esimerkiksi kännykän kameran avulla voidaan tunnistaa fyysisen todellisuuden geometriaa ja näin lisätä kolmiulotteisia malleja fyysistä todellisuutta kuvaavan kameran ruudulle. Googlella oli myös aiemmin tarjolla tavallisia silmälaseja muistuttavat lisätyn todellisuuden Google Glass -lasit, joiden avulla fyysiseen todellisuuteen saattoi lasien ja Googlen karttapalvelun avulla lisätä informaatiota ympäröivästä todellisuudesta.

Puhelinten ja tietokoneiden käyttöjärjestelmät kykenevät tänä päivänä myös tunnistamaan kasvot. Tätä käytetään tällä hetkellä laitteeseen kirjauduttaessa sisään ja siinä käytetty teknologia alkaakin olla varsin luotettavalla tasolla.

Se mikä aiemmin on ollut mahdollista vain elokuvissa alkaa jo jossakin määrin olla mahdollista myös tämän päivän kuluttajille kohdistettujen laitteiden avulla. Kun ajatellaan, että Googlen laseilla on saattanut katsoa ympärilleen kun samalla käyttäjä on tunnistettu ja asemoitu ympäristöön, voidaan räätälöity mainonta lisätä käyttäjän todellisuuteen. Tämä voi tulevaisuudessa luoda mahdollisuuksia paikallismainontaan.